Welkom op mijn homepage. Ik ben universitair hoofddocent rechtsfilosofie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast ben ik academisch director van het Paul Scholten Centre for Jurisprudence.

Per 1 augustus 2022 ben ik benoemd als hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Maastricht University.

Specialisatie
Ik ben gespecialiseerd in rechtsfilosofie en politieke theorie. In mijn onderzoek gebruik ik hedendaagse normatieve theorieën om concrete maatschappelijke problemen te analyseren. In mijn recente werk richt ik me vooral op mensenrechten, grondrechten, de rule of law, religieuze diversiteit, en globalisering. In January 2022 hebben Marcel Verweij en ik ons boekmanuscript Inducing Immunity: Regulating collective immunization in times of vaccine hesitancy afgerond.

2021-08-21_Trouw2


Recente publicaties:
"Core publicaties":


Vaccinatie
Sinds 2013 heb ik mij in mijn onderzoek vooral gericht op de (juridische) regulering van vaccinatie tegen besmettelijke ziekten als mazelen, polio en kinkhoest. Ik werk op dit moment samen met Marcel Verweij aan een Engelstalige monografie getiteld: Inducing Immunity: Regulating Collective Immunisation in Times of Vaccine Hesitancy. Hierin beantwoorden we de vraag onder welke voorwaarden vaccinatie tegen besmettelijke ziekten als mazelen, kinkhoest en polio door de overheid verplicht kan worden gesteld. Zie hier voor overzicht van publicaties over vaccinatie.

Ongelijke behandeling MSM mannen bij bloeddonatie
Voor Sanquin voerde ik samen met Marcel Verweij een ethisch onderzoeksproject uit naar het wervingsbeleid van donoren. Op dit moment gelden voor mannen die sex hebben met mannen (MSM) strengere regels dan voor andere donoren. Sommigen zien dit als discriminerend en stigmatiserend. Hoe kan de veiligheid van donorbloed gegarandeerd worden zonder onnodig discriminerende donorwerving? Ons rapport heeft aan de grondslag gelegen van een meer inclusief donorselectiebeleid dat op 1 september 2021 in ingevoerd. [persbericht] [krantenartikel 1] [krantenartikel 2]
Ons artikel "Facing Difficult but Unavoidable Choices: Donor Blood Safety and Deferral of Men Who Have Sex with Men." Is voor publicatie geaccepteerd door het tijdschrift Bioethics.Ik ben de de wetenschappelijk directeur van het Het Paul Scholten Centrum voor Jurisprudentie (PSC), het meta-juridisch onderzoeksinstituut aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Wij zijn het centrum van het rechtstheoretische onderzoek binnen de faculteit, met een unieke combinatie van rechtssociologie, rechtsgeschiedenis, politieke- en rechtsfilosofie. Ons onderzoek draait rondom ons onderzoeksprogramma Law in Contexts.

Begeleiding promovendi:
Gedoceerde cursussen:

Voordat ik in Amsterdam kwam werken, heb ik politieke theorie gedoceerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en rechtstheorie aan de Universiteit van Tilburg.Foto © Annabel Oosteweeghel bij Twijfelende ouders bereik je niet op Twitter” – Interview met Floor Rusmann voor NRC Next/Handelsblad 27 november 2018. [PDF]