To English page

Welkom op mijn homepage. Ik ben universitair hoofddocent rechtsfilosofie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast ben ik:

Ik ben gespecialiseerd in rechtsfilosofie en politieke theorie. In mijn onderzoek gebruik ik hedendaagse normatieve theorieën om concrete maatschappelijke problemen te analyseren. In mijn recente werk richt ik me vooral op mensenrechten, grondrechten, de rule of law, religieuze diversiteit, en globalisering.

Voordat ik in Amsterdam kwam werken, heb ik politieke theorie gedoceerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en rechtstheorie aan de Universiteit van Tilburg.


Begeleiding promovendi:
Geoff Gordon, Innate Cosmopolitanism, (succesvol verdedigd op april 2013), samen met prof. Wouter Werner.
Hadassa Noorda, Thinking war in the 21st century: Introducing non-state actors in Just war theory (succesvol verdedigd op 27 oktober 2106) met prof. Marc de Wilde.
Tamar de Waal (Legal Philosophy, UvA, 2011–) on normative analyses of civic integration policies, samen met prof. Marc de Wilde en prof. Will Kymlicka.
Lars Nickelson (Political Theory, UvA, 2013 –) on the governance of religious pluralism, samen met dr Marcel Maussen en prof. Jean Tillie.

Gedoceerde cursussen:

Recente academische publicaties en papers:

"Core" publicaties:


Laatste aanpassing: januari 2017