List of publications (*peer reviewed)


Recent

(Forthcoming) "Facing Difficult but Unavoidable Choices: Donor Blood Safety and Deferral of Men Who Have Sex with Men." Bioethics, co-authored with Marcel Verweij, Thijs van Laar & Hans Zaaijer.
(Forthcoming) "Is een vaccinatieplicht te rechtvaardigen in een liberale democratie?
Liberale Reflecties, samen geschreven met Marcel Verweij.
(2022) "
Kan de wetgever de werknemers een vaccinatieplicht opleggen?" Tijdschrift voor Ontslagrecht, vol. 6 no 1, pp. 5-10, samen geschreven met Evert Verhulp. DOI: 0.5553/TvO/254253152022006001002. [PDF]
(2021)
"Prudentie of zwabberbeleid? De Gezondheidsraad en het Janssen-vaccin." Medisch Contact, juni-nummer [PDF]

2020

(2020). "Introducing Routine Varicella Vaccination? Not So Fast!” OPC in American Journal of Bioethics, vol. 20 no. 9, pp. 65–67. DOI: 10.1080/15265161.2020.1795544. [PDF]
* (2020). “Vaccination Policies: Between Best and Basic Interests of the Child, Between Precaution and Proportionality.Public Health Ethics, vol. 13, no. 2, pp. 201–214. doi.org/10.1093/phe/phaa008.
(2020). “
Aansprakelijkheid en vaccinatieweigering.” Ars Aequi. Aprilnummer, pp. 332-337. Archiefcode: AA20200332. PDF
(2020). “
De rol van meer verplichtende maatregelen in het Nederlandse vaccinatiebeleid. Een kritiek op het Nivel-Rapport.Nederlands Juristenblad, no. 8, 492, pp. 544-550, samen geschreven met Marcel Verweij.

2019

* (2019). Past een vaccinatieplicht binnen het EVRM-regime?Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, vol. 43, no. 4, pp.8-25. DOI: 10.5553/TvGR/016508742019043004002
* (2019).
De registratie van vaccinatiegegevens in de kinderopvang binnen het regime van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.” Privacy & Informatie vol. 22, nr. 4, pp. 130-136. Samen geschreven met Jenneke Evers en Marcel Verweij.
* (2019).
Do nation states share a responsibility to secure the necessary conditions for a dignified existence?in Logi Gunnarsson, Ulrike Mürbe & Norman Weiß (eds.) The Human Right to a Dignified Existence. (Baden-Baden: Nomos), pp. 71-94.
(2019).
Hoe nu verder met de vaccinatietwijfel? Tien adviezen aan Staatssecretaris Paul Blokhuis, Universiteit van Amsterdam (Maart 2019, ISBN 9789090317144). Bundel met adviezen van wetenschappers, door mij geredigeerd en ingeleid. Op 26 maart 2019 heb ik deze bundel aangeboden aan de Staatssecretaris op de eerste bijeenkomst van de Vaccinatiealliantie.
vaccinatietwijfel_450
(2019). “Vaccinatie op de kinderopvang. Een wetsvoorstel dat tekort schiet, en een alternatief.Nederlands Juristenblad, vol. 94, nr. 21, pp. 1526-1532, samen geschreven met Marcel Verweij.
(2019). “
Kwaliteitsborging in het vaccinatiebeleid.” in Joke de Vries, Guus van Nifterik en Marc de Wilde (red.) De Achterkant van Minerva. Opstellen aangeboden aan prof. Kees Cappon, Universiteit van Amsterdam, pp. 304-315.
(2019). “
Vaccinatieplicht: Eén term, verschillende betekenissen.” In Roland Pierik (Ed.) Hoe nu verder met de vaccinatietwijfel? Tien adviezen aan Staatssecretaris Paul Blokhuis, Universiteit van Amsterdam, pp. 9-14.
(2019). “
Hoe nu verder met de vaccinatietwijfel? Een inleiding.” In Roland Pierik (Ed.) Hoe nu verder met de vaccinatietwijfel? Tien adviezen aan Staatssecretaris Paul Blokhuis, Universiteit van Amsterdam, pp. 1-4.


2018

* (2018). “Mandatory Vaccination: an Unqualified Defence.The Journal of Applied Philosophy, vol. 35, no. 2, pp. 381-398. DOI: 10.1111/japp.12215. [PDF]


2017

* (2017). “On Religious and Secular Exemptions. A Case Study of Childhood Vaccination Waivers.Ethnicities, vol. 17, no. 2, pp.220-241. DOI: 10.1177/1468796817692629.


2015

* (2015). “Human Rights and the Regulation of Transnational Clinical TrialsPolitical Studies, vol. 63, No. 4, pp. 870-886. DOI: 10.1111/1467-9248.12134.
* (2015). “
Shared Responsibility in International Law: A Normative-Philosophical Analysis.” In André Nollkaemper & Dov Jacobs (eds.) Distribution of Responsibilities in International Law, (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 32-61. DOI: 10.1017/CBO9781316227466.003
* (2015). “
Religion ain’t sacrosanct. How to fight obsolete accounts of religious freedom.Netherlands Journal of Legal Philosophy, vol. 44, no. 3, pp. 252-263. DOI:10.5553/NJLP/221307132015044003007.
(2015). “Religious Freedom and the Threat of Jurisdictional Pluralism.”
Netherlands Journal of Legal Philosophy, vol. 44, no. 3, pp.165-168, samen geschreven met Stefan Rummens. Doi:10.5553/NJLP/221307132015044003001


2014

* (2014). “What is Neutrality?Ratio Juris, vol. 27, no. 4, pp. 496-515, samen geschreven met Wibren van der Burg. DOI:10.1111/raju.12057.
(2014). “
The Return of the Measles to the Low Countries: A Legal-Philosophical Exploration.” Netherlands Journal of Legal Philosophy, Vol. 43, no. 2, pp. 103-107. DOI: 10.5553/NJLP/.000015.
(2014). “
Een pleidooi voor een politieke theorie als Januskop.” Res Publica, vol. 56, no. 4, pp. 530-534.


2013

* (2013). “Do We Have a Negative Duty Towards the Global Poor? Thomas Pogge on Global Justice.” In Jean-Christophe Merle (ed.), Spheres of Global Justice, (Dordrecht: Springer), pp. 595-610.
* (2013). “
Multiculturalism.” In Hugh LaFollette (Ed.) International Encyclopedia of Ethics (Oxford: Wiley-Blackwell), pp. 3470-3480. DOI: 10.1002/9781444367072.wbiee754
(2013). “
Dan toch maar een vaccinatieplicht?Nederlands Juristenblad, vol. 88, no. 40, pp. 2798-2807.
(2013). “
De opvoedende overheid.Idee, Wetenschappelijk tijdschrift Mr. Hans van Mierlo Stichting, no. 4 pp. 26-29.


2012

* (2012). “State Neutrality and the Limits of Religious Symbolism.” In Jeroen Temperman (Ed.) The Lautsi Papers: Multidisciplinary Reflections on Religious Symbols in the Public School Classroom, (Leiden, Boston: BRILL/Martinus Nijhoff), pp. 201-218.
* (2012). “
Burgerschap en inburgering: een conceptuele analyse.Recht der Werkelijkheid, vol. 33, no. 1, pp. 20-40.
(2012). “
Het EHRM en het Europees rechtsstatelijke deficiet: Een analyse van de Lautsi-zaak.Nederlands Juristenblad, no. 20. vol. 1170, pp. 1382-1389.


2011

* (2011). “The Neutral State and the Mandatory Crucifix,” Religion & Human Rights Vol. 6 no. 3, pp. 259-264, samen geschreven met Wibren van der Burg. DOI:10.1163/187103211X599427
* (2011). “
Because it is normative, stupid! Over de rol van politieke theorie binnen de politicologie.Res Publica, vol. 53, no. 1, pp. 9-29.
(2011). “
Liberal political philosophy: the role of non-state actors and considerations of global justice.” In Bob Reinalda (Ed.) The Ashgate Research Companion to Non-State Actors, (Farnham: Ashgate), pp. 133-146, samen geschreven met Geoff Gordon.
(2011). “
Werken aan een gezondere wereld? De medicijnindustrie kritisch in kaart gebracht.Academische Boekengids, vol. 87, pp. 10-12.


2010

* (2010). Cosmopolitanism in Context: Perspectives from International Law and Political Theory. Cambridge: Cambridge University Press (paperback: 2013), Samen geëdit met Wouter Werner. With contributions from Thomas Pogge, Simon Caney, Kok-Chor Tan, Nicholas Tsagourias, Ellen Hey, Thomas Spijkerboer, Tomer Broude, Victor Peskin, Steven Roach, en Jorge Valades.
* (2010). “
Cosmopolitanism in Context” in Roland Pierik & Wouter Werner (Eds.) Cosmopolitanism in Context: Perspectives from International Law and Political Theory, (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 1-15, samen geschreven met Wouter Werner.
* (2010). “
Can Cosmopolitanism Survive Institutionalization?” in Roland Pierik & Wouter Werner (Eds.) Cosmopolitanism in Context: Perspectives from International Law and Political Theory, (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 275-287, samen geschreven met Wouter Werner.
(2010). “Mind the gap! Over het (vermeende) belang van de verschillen tussen common law en civil law voor de rechtsfilosofie.”
Recht der Werkelijkheid, vol. 31, no. 2, pp. 249-53.


2008

* (2008). “Collective Responsibility and National Responsibility.Critical Review of International Social and Political Philosophy, Vol. 11, No. 4, pp. 465-483. DOI:10.1080/13698230802415920. Herdrukt in: Helder de Schutter & Ronald Tinnevelt (eds.), Do co-nationals have priority over other human beings? (London and New York: Routledge, 2010), pp. 94-112.


2007

* (2007). “Resources versus Capabilities: Social Endowments in Egalitarian Theory,” Political Studies, Vol. 55 No. 1, pp. 133-152, samen geschreven met Ingrid Robeyns. DOI: 10.1111/j.1467-9248.2007.00646.x
* (2007). “
Het egalitarisme tussen gelijk burgerschap en gelijke omstandigheden,” Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, vol. 99, no. 1, pp. 16-33.


2006

* (2006). “Reparations for Luck Egalitarians.Journal of Social Philosophy, Vol. 37 No. 3, pp. 423-440. DOI: 10.1111/j.1467-9833.2006.00346.x
Herdrukt in: Karen Anderson & Bob Lieshout (eds)
Governance, Inequality and Europe, (Nijmegen: Radboud University, 2009), pp. 147-164.
* (2006). “Western Policies on Child Labor Abroad.” Ethics & International Affairs, Vol. 20, No. 2, pp. 193-218, samen geschreven met Mijke Houwerzijl. DOI: 10.1111/j.1747-7093.2006.00014.x
* (2006). “Het testen van medicijnen door westerse bedrijven in ontwikkelingslanden: Het onderscheid tussen moreel wenselijke en onaanvaardbare vormen.”
Ethiek & Maatschappij, vol. 9, no. 3, pp.- 42-60.
* (2006). “Fighting Child Labor Abroad: Conceptual Problems and Practical Solutions.” In Verna Gehring (Ed.)
Ethical Dimensions of Global Development, (Lanham, etc.: Rowman & Littlefield), pp. 47-58.
* (2006). “Child Labor and Global Inequality: Responsibilities and Policies.” In Christine M. Koggel (Ed.)
Moral Issues in Global Perspective, 2nd edition Vol. 1, (Peterborough and New York: Broadview Press), pp. 253-264.
* (2006). “The necessity of categories and the inevitability of separation.”
Netherlands Journal of Legal Philosophy, vol 35. no. 3, pp. 252-263.
(2006). “Politieke filosofie en praktijk,”
Ethiek & Maatschappij, vol. 9 no. 3, pp. 2-4.
(2006). “Multiculturalism.” In: Tony Fitzpatrick, Nick Manning, Gill Pascall, James Midgely & Huck-ju Kwon (eds.), International Encyclopedia of Social Policy, London and New York: Routledge, pp. 887-888.


2005

* (2005). “Cosmopolitism, Global Justice and International Law.The Leiden Journal of International Law, vol. 18, no. 4, pp. 679-684, samen geschreven met Wouter Werner.
* (2005). “
Westers beleid tegen kinderarbeid: Een politiek-theoretische beschouwing.Beleid en Maatschappij, , vol. 32 no. 3, pp. 128-138, samen geschreven met Mijke Houwerzijl.


2004

* (2004). “Conceptualizing Cultural Groups and Cultural Difference: The Social Mechanism-Approach.Ethnicities, vol. 4, no. 4, pp. 523-544.
* (2004). “Globalization and Global Governance: A Conceptual Analysis,” In W. P. Heere, (Ed.), From Government to Governance: The Growing Impact of Non-State Actors on the International and European Legal System, (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 454-462.
* (2004). “Child Labor Abroad: Five Policy Options,”
Philosophy & Public Policy Quarterly, vol. 24, no. 3, pp. 9-23.
(2004).
Ayelet Shachar, “Multicultural Jurisdictions: Cultural Differences and Women’s Rights,” Political Theory, vol. 32, no 4, pp. 585-589.
(2004).
Thomas Pogge, “World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and Reforms.” The Leiden Journal of International Law, vol. 17, no. 3 pp. 631-635.


2003

* (2003). “Towards a Right to Cultural Identity.The Leiden Journal of International Law, vol. 16. no. 3, pp. 639-949.
* (2003). “
Culturele verschillen binnen de liberaal-democratische rechtsstaat.Migrantenstudies, vol. 20, nr. 3 pp. 67-82.
(2003). “
John Rawls: de filosoof van de liberaaal-democratische verzorgingsstaat.” In Nederlands Juristenblad, vol. 18, pp. 914-919, samen geschreven met Wibren van der Burg.
(2003). “Het multiculturele debat: een tweede ronde.”
Migrantenstudies, vol. 20 no. 3, pp. 64-66, editorial, samen geschreven met Sawitri Saharso.


2002

* (2002). “Een verdediging van het multiculturalisme vanuit een liberaal-egalitair perspectief.Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, vol 31. no. 3, pp. 251-266.
(2002).
Brian Barry “Culture and Equality. An Egalitarian Critique of Multiculturalism.” Political Theory, vol. 30 no. 5, pp. 752-760.
(2002).
Ronald Dworkin “Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality.” The Journal of Applied Philosophy, vol. 19, no. 2, pp. 189-191.
(2002). “John Rawls ‘Justice as Fairness: A Restatement,”
NEXUS, vol. 32, pp. 231-232.


2001

(2001). “Group Profiles, Equality, and the Power of Numbers,” in: Anton Vedder (ed.), Ethics and the Internet (Antwerpen, Oxford: Intersentia), pp. 105-123.


2000

(2000). Liberal Equality and Cultural Differences. Does the Difference Make a Difference? Enschede: Twente University, PhD. Dissertation.


1998

(1998). “Een hernieuwde interesse voor groepsrechten,” Facta, vol. 6, no. 2, pp. 2-4.


1996

* (1996). “Dworkins keuzen en omstandigheden. Een politiek-filosofische fundering van een arbeidsongeschiktheidswetgeving.Acta Politica, vol. 31, nr. 1, pp. 25-52.


1995

(1995). Risico en Rechtvaardigheid. Arbeidsongeschiktheidswetgeving en de politieke filosofie van Ronald Dworkin. Lelystad: Koninklijke Vermande. Commerciële uitgave van MA-thesis.Bijdrages aan academische blogs
(2019). “Mogen kinderdagverblijven ongevaccineerden weigeren?“ Bijdrage aan academische blog Stuk Rood Vlees (www.stukroodvlees.nl), 10 april.
(2018).
De Stuk Rood Vlees Podcast, gesprek met Armen Hakverdian over de antivaccinatiebeweging en de invoering van een vaccinatieplicht, 16 augustus.
(2018). “
Staatssecretaris Blokhuis en de strijd tegen vaccinatie-misinformatie.” Bijdrage aan academische blog Stuk Rood Vlees (www.stukroodvlees.nl), december.
(2018).
Vaccinatiescepsis en de homeopathische verdunning van wetenschappelijke argumenten in de sociale media.” Een kritische analyse van de hedendaagse antivaccinatiebeweging, Bijdrage aan academische blog Bij nader inzien (bijnaderinzien.com), 21 februari.
(2017). “
Wanneer een vaccinatieplicht gerechtvaardigd (en effectief) is.” Bijdrage aan academische blog Stuk Rood Vlees (www.stukroodvlees.nl), 7 september.
(2017). “
De ongemakkelijke realiteit van de antivaccinatie-beweging.” Bijdrage aan academische blog Stuk Rood Vlees (www.stukroodvlees.nl), samen geschreven met Marcel Verweij, 5 augustus.
(2014). “
Geert Wilders heeft de macht over het debat uit zijn handen laten vallen.“ Bijdrage aan academische blog Stuk Rood Vlees (www.stukroodvlees.nl), 23 maart.
(2014). “
De hoogste tijd voor een vaccinatieplicht.” Bijdrage aan academische blog Stuk Rood Vlees (www.stukroodvlees.nl), 28 februari.